دکتر عبدالرسول ارومیه

آزمایشگاه های تخصصی خاتم پلیمر
عضو کمیته علمی
محل فعالیت:
شرکت ازمایشگاهی خاتم پلیمر
ایمیل:
info@khatampolymer.com
وبسایت:
http://www.khatampolymer.com/
تلفن ثابت:
88908977 -021
فکس:
021-88908533

سخنرانی

[روز نخست]
12:50 - 12:30
Theme: پرینت سه بعدی قطعات سبک وزن خودرو از PLA

اطلاعات فردی

دکتر عبدالرسول ارومیه در سال …

مجموع سال های تحصیلات
28%
مجموع سال های فعالیت حرفه ای
50%
مجمووع سال های فعالیت تحقیقاتی
0%
مجموع سال های فعالیت در اخرین حرفه
75%
تعداد همایش های داخلی
0%
تعداد همایش های خارجی
0%