مهندس امیر حسین موسوی

اطلاعات فردي

سید امیرحسین موسوی، متولد اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸، تحصیلات ابتدایی خود را در سال ۱۳۸۵ در مدرسه ای دولتی در شرق تهران آغاز کرد. وی تحصیلات خود را در دبیرستان خصوصی ادامه داد. اکنون در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی صنایع پلیمر است. ایشان هم اکنون به تدریس زبان انگلیسی هم می پردازند.