جهت ثبت نام در نخستین همایش بین المللی “مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک” و یا شرکت در نمایشگاه به صورت غرفه فیزیکی یا پوستر و سایر تبلیغات لطفا به پیوندهای زیر مراجعه فرمایید:

1- اطلاع از هزینه های ثبت نام و یادداشت ردیف هزینه و مبلغ آن ( اینجا را کلیک کنید)

2- تکمیل فرم مشخصات فردی (حقیقی یا حقوقی) و ترتیب پرداخت و تکمیل ثبت نام ( اینجا را کلیک کنید)

3- تکمیل فرم درخواست فضای نمایشگاهی غرفه ای و یا الصاق بنر یا پوستر ( اینجا را کلیک کنید)