دبیرخانه دایمی همایش: تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، شماره 42، برج اداری خشایار، طبقه سوم واحد 303

تلفن های ثابت: 2251 8877، 0791 8877، 2567 8878  فکس: 2760 8877،

تلفن های همراه: 1274 515 0938 و 3810 816 0901

web: http://lwp2020.ir, Email: Secretariat@lwp2020.ir

Iran

Our Location:

Iran Central Office

ADD:

Plastics Industry Media International – PIMI

Add: Apt#303, No. 42, Khshsayar Tower, N.Gandhi Ave., Tel: (+98-21) 8877 2251, Fax: (+98-21) 8877 2760, email: info@pimi.ir

Britain

Our Location:

UK Office: Central London

ADD:

UK Office: Central London

PIMI Ltd. Co. UK: Add:Berkeley Square House, Berkeley Squ, Mayfair, London W1J 6BD, UK

Tel: +44 (0) 845 872 6660, Fax: +44 (0) 845 872 6661, email: p.saatnia@pimi.ir

Email:

genesis.paris@gmail.com

Italy

Our Location:

Italian Office (Sole Agent)

24/7 Hotline:

+8 (123) 985 789

Email:

genesis.newyork@gmail.com

با درود
info@lwp2020.ir
با ما در تماس باشید