LWP ConfEx 2020 - Iran
[11 اسفندماه 1398- تهران]
محورهای اصلی همایش
Export Banner

نخستین همایش بین المللی “مواد، آلیاژها و محصولات سبک پلاستیک” به منظور توجه به محورهای زیر طراحی و برگزار خواهد شد:

قطعات خودرو

قطعات پزشكي

هوا / فضا

حمل و نقل

ساختمان

محصولات خانگی

محيط زيست و اقتصاد چرخشي

هر یک از محورهای فوق شامل چندین موضوع زیر مجموعه است که تلاش داریم این تنوع وسیع در همایشی که پیش رو داریم در حد مقدور مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 

Adverts Farsi
Slider PIMF